9 בפברואר 2017
Zen

Zen

9 בפברואר 2017
Zara Corner

Zara Corner

9 בפברואר 2017
Viyana

Viyana

9 בפברואר 2017
Vivaldi

Vivaldi

9 בפברואר 2017
Stockholm

Stockholm

9 בפברואר 2017
Sevilla

Sevilla

9 בפברואר 2017
Royal Yeni

Royal Yeni

9 בפברואר 2017
Prime

Prime

9 בפברואר 2017
Prada B

Prada B