14 בפברואר 2017
Casetto Trio

Trio

14 בפברואר 2017
Casetto Stella

Stella

14 בפברואר 2017
Casetto Smart

Smart

14 בפברואר 2017
Casetto Royal

Royal

14 בפברואר 2017
Prada

Prada

14 בפברואר 2017
Lucca

Lucca

14 בפברואר 2017
Lotus Corner

Lotus Corner

14 בפברואר 2017
Lexus Corner

Lexus Corner

14 בפברואר 2017
Lexus

Lexus