14 בפברואר 2017
Shark

Shark

14 בפברואר 2017
Princess

Princess

14 בפברואר 2017
Woody

Woody

14 בפברואר 2017
Victoria

Victoria

14 בפברואר 2017
Princess Basic

Princess Basic

14 בפברואר 2017
Tower

Tower

14 בפברואר 2017
Pirates Basic

Pirates Basic

14 בפברואר 2017
Pirates

Pirates

14 בפברואר 2017
Natural

Natural